הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

הסמכות ISO

הנהלת תאגיד מעיינות אתא חרטה על דגלה עמידה בסטנדרטים בין לאומיים של איכות בכל תחומי פעילות התאגיד.

במסגרת מימוש החזון הוסמך התאגיד בשנים האחרונות ב-5 תקני איכות המתייחסים כל אחד למרכיבי והיבטי איכות  משלו כמפורט בהמשך.

בתוך כך, הנהלת תאגיד מעיינות אתא מחויבת ליישם את מדיניות האיכות בחברה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי 900ISO.                    

בנוסף, שואפת ההנהלה לטפח את איכות הסביבה ע"פ סטנדרטים בין לאומיים של תקן 14001 ISO  ולהקפיד על בטיחות ובריאות בתעסוקה בהתאם 

לדרישות התקן 18001 OHSAS.

על מנת לעמוד באתגרים טכנולוגיים של תקופתנו המחייבים הקמתן וניהולן של מערכות מידע זמינות ויעילות מתחייב התאגיד לעמוד בכל דרישות 

התקן הבין לאומי לאבטחת מידע –27001 ISO.

חתירתו של התאגיד לשיפור מתמיד ולהתייעלות בכל תחומי פעילותו מתבטאת גם במחויבותו להגיע לחסכון באנרגיה ולהתייעלות אנרגטית ולמלא  

אחר דרישותיו של תקן אנרגיה ת"י 50001 בו הוסמך התאגיד לאחרונה.   

ההנהלה וצוות העובדים מחויבים להקפיד לפעול בהתאם לדרישות כל דין, תוך שיפור מתמיד של איכות השירות המסופק ללקוחות התאגיד.

  • תעודת תו פלטינה
  • iso 14001 :2004 הינו תקן בינלאומי לניהול סביבתי, אשר מטרתו היא להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על הסביבה.
  • 2007: OHSAS 18001 הינו תקן לניהול מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית בארגון והסמכה בו מהווה עדות למחויבות הארגון  לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו.
  • 2008: iso 9001 הינו תקן לניהול הבטחת איכות שנועד להשיג שיפור מתמיד בתהליכי העבודה ושביעות רצון לקוחות ולוודא מראש שהאיכות המוצהרת אכן מתקיימת. 
  • 2011: iso 50001 הינו תקן למערכות ניהול אנרגיה מאפשר לצרכני האנרגיה בתאגיד לנהל בצורה מושכלת את צריכת האנרגיה במטרה להקטינה ולשפר את איכות הביצועים האנרגטיים, תוך מתן מענה לכל צרכני האנרגיה בתאגיד. שמירה על רמת נצילות אנרגטית גבוהה של צרכני האנרגיה באמצעות ניהול חכם, מתורגמת להפחתת הצריכה השוטפת של צרכנים משמעותיים בתאגיד.
  • 2013: iso 27001 הינו תקן הנועד להטמיע, לשמר, ולשפר באופן מתמיד את אבטחת המידע בארגונים. התקן מכתיב את הדרך לטיפול באבטחת המידע בכל שכבות הארגון, ומגדיר פתרונות ושיטות פעולה הנוגעות לגורם האנושי, למערכות המחשוב, בסיסי הנתונים והבקרה בארגון.
הסמכות ISO