הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

מכרזים

  
  
מנהלת מובלי הביוב – מפרץ חיפה (להלן: "המנהלת") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות אחזקת ותפעול רשת קווי סניקה לביוב, המובלים15/10/2018 12:00
مناقصة إطار لأعمال تأهيل، تجديد، تطوير وصيانة شبكات المياه والمجاري17/04/2018 10:30
מכרז פומבי 01/2018 – מכרז מסגרת לתחזוקה, שיקום ושדרוג רשתות מים וביוב.17/04/2018 10:30
מכרז פומבי משותף מס' 02/2017 מערכות מידע פיננסיות10/07/2017 13:30
הקמת מאגר מתכננים ו/או מפקחים ו/או מנהלי פרויקטים ו/או מודדים

​​​

מכרזים