הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

תקנות מי השתייה

  • תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) מגדירות את איכות המים.
  • התקנות במלואן מופיעות באתר   האינטרנט של משרד הבריאות .
  • מדי שלושה חודשים מתפרסמות תוצאות הבדיקות בדו"ח איכות המים המתפרסם באתר - לחץ כאן.
  • כל רבעון נשלחים דוחות אלה גם לבתי התושבים, בצירוף לחשבונות המים.
  • בדיקות במי השתייה: לפי תקנות בריאות העם, רשאי צרכן לבקש מן התאגיד לבצע בדיקות
  • במערכת אספקת המים שבנכס, וזאת אחת לשנה. לפי התקנות על הצרכן לשאת בעלות  הבדיקות.
  • ככל שברצונך לבצע בדיקה במים שבנכס, הינך מתבקש לפנות אל התאגיד בכתב.
  •  למידע נוסף באתר האינטרנט של משרד הבריאות לחץ כאן

תקנות מי השתייה