הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

הסבר על חשבון המים

תאגיד מעיינות אתא אחראי עבור תקינותה של רשת המים העירונית, כאשר תחום אחריות התאגיד הינו עד למד המים הראשי בכל נכס.
האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.
צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה.
כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים צריכת המים תיקבע על פי הערכה.

חשבון המים נשלח לצרכנים אחת לחודשיים: 
  • הספח העליון הוא החשבונית של הצרכן כאשר לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס.
  • הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר. ספח זה הוא הקבלה הנשלח לתאגיד.

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית והצמדה לפי חוק. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים.
חיבור מד המים ייערך תוך 12 שעות עבודה לאחר תשלום החוב בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור. 

  • להסבר כללי אודות חשבון המים ומושגים כלליים לחץ כאן
  • ​להסבר אודות שובר חשבון המים לח​ץ כאן

​​תעריפי המים והביוב

תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים בתקנות שנחקקו מכוח חוק המים. 
לצפייה בתעריפי המים המעודכנים www.water.gov.il

​​בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים תקופתי והליכי בירור נוספים:

​הסבר כללי בנוגע להליך: 
  1. ​את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון הנדון, באמצעות  טופס בירור. 
  2. את הבקשה ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים בדואר/ פקס / מייל באמצעות טופס בירור. 
  3. הודעה על תוצאות הבירור תישלח תוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה לעריכת הבירור. 
הסבר על חשבון המים