הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

רישום צרכן חדש / חיבור ראשון של צרכן

​הצרכן (או אדם אחר המיופה כוח כדין) יגיע למשרדי התאגיד, לחלופין ניתן לשלוח את המסמכים הנדרשים במלואם במייל או בפקס, על הצרכן לוודא קבלתם ותקינותם לצרכי רישומו. 

להלן רשימת מסמכי הגשה לרי​שום במעיינות אתא כצרכן חדש :

  1. דף ראשון ואחרון של הסכם רכישה / שכירות.
  2. תעודה מזהה.
  3. טופס שינוי פרטי מחזיק בנכס (מכירה/שכירות). כולל פרטי הצרכן הקודם וקריאת מד המים ליום המעבר.
  4. טופס עדכון מספר נפשות בצירוף צילום תעודת זהות וספח בני המשפחה (מעודכן לכתובת הנכס החדש).
  5. טופס הוראת קבע בבנק או טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי.
  6. יש לוודא כי הצרכן הקודם בנכס סגר חובותיו לתאגיד המים או השאיר פרטי התקשרות והתחייבות לסגירת חובותיו בנכס.

​​מסמכים נוספים למקרה של נכס חדש:

  1. טופס הקמת נכס חדש - להורדת הטופס.
  2. תשלום אגרת חיבור מד מים חדש
  3. אישור הקבלן / היזם לפתיחת מים

 *  יש לציין כי הנכס ירשם רק לאחר אישור לצרכי טופס 4 ע"י מהנדס התאגיד .

רישום צרכן חדש / חיבור ראשון של צרכן